Samen Meerssen - Kijk op een gemeenschap in ontwikkeling

Burgers, bedrijven, verenigingen, instellingen en gemeente: samen zijn wij Meerssen! Vele ontwikkelingen komen op ons en onze gemeenschap af. Deze hebben gevolgen voor de beleidsterreinen waarop de gemeente actief is. Daarom blijft het noodzakelijk om ons regelmatig op de kerntaken te bezinnen. Samen zullen we er de schouders onder moeten zetten om ons leef- en woonklimaat op peil te houden en de gemeentelijke dienstverlening goed te laten aansluiten. Daarom wil de gemeente de komende weken en maanden ook met u, inwoners van de gemeente Meerssen, in gesprek over de toekomstige taken van de gemeente en de rolverdeling met de partners in de samenleving.

Op deze website houden we u tijdens dit proces op de hoogte van de voortgang.